torsdag 21 februari 2013

Invalido

Titel: Invalido
Författare: Christian Wall
Genre: Biografi
Recension: På ett ögonblick förändrades allt. Så står det på framsidan av boken Invalido, och nog är det så. Christian Wass beskriver sitt liv, sina tankar, smärta och lycka, motstånd och hinder, upplevelser, relationer, före, under och efter olyckan. Olyckan som förändrade allt. 
Han gör det med ett enkelt och flödande språk, som gör att det är enkelt att vilja läsa bara en sida till, och sen en till, innan man släcker sänglampan, för att klockan egentligen blivit allt för mycket. 

Han är självutlämnande, men inte på ett sätt så han tappar i integritet eller respekt. Snarast tvärt om. 
Han blandar nutid med dåtid och visar på det viset vikten och värdet av att reflektera, vilket är något jag själv gör mer och mer. Boken inspirerar mig att reflektera ännu mer över mitt eget liv och mina egenupplevda livsförändrande ögonblick. 

Christian ger mig en möjlighet att få inblick i hur man som människa kan hantera en sådan här process. En olycka med såväl fysiska och psykiska hinder att bestiga, och hur han klarat av att navigera dessa hinder. Starkt av honom! Och en ynnest att få ta del av det , så läs boken, för det är den värd!

/Recension skriven av Helena
(hon har även skrivit ett inlägg om boken på sin blogg - läs det här)


__________________________________________

Vill du också gästblogga? - Läs mer här.
(skriv en recension/ett boktips)